Wintershove
Welkom Visie Kortverblijf RVT Fotoboek Vrijwilligers Contact Vacatures Links Privacy
 


Onze Visie

Het woonzorgcentrum Wintershove wil een thuis aanbieden aan fysisch zorgbehoevende en dementerende bejaarden die nood hebben aan verzorging en ondersteuning.

Onze doelstellingen:
Wij streven ernaar een leefklimaat te creëren dat zo nauw mogelijk aansluit bij de vertrouwde leefwereld van de bewoner en dat een gevoel van warmte, veiligheid en geborgenheid uitstraalt.
In dagelijks overleg pogen wij zorg op maat te verstrekken met het nodige respect voor de privacy en de persoonlijke leef- en belevingswereld van iedere bewoner.
Vanuit de gedachte dat elke mens uniek is, staan wij steeds klaar om ieders stem te beluisteren.
Wij willen een open huis zijn waarin alle professionele hulpverleners, vrijwilligers, familie, kennissen en vrienden een onmisbare schakel zijn in de zorg voor de bewoner.
De comfortabele inrichting van ons huis en de ligging in een rustige groene omgeving, dragen bij tot een kwaliteitsvol leefklimaat.
De liefdevolle verzorging en respectvolle benadering van de bewoner evenals de luisterbereidheid en aanwezigheid in moeilijke momenten zijn geïnspireerd vanuit een christelijke levensvisie. We hebben evenwel eerbied voor iedere levensovertuiging.
Professionele bekwaamheid, persoonlijke motivatie, zin voor verantwoordelijkheid en open communicatie karakteriseren onze personeelsgroep. De mogelijkheid tot permanente bijscholing en vorming geeft eenieder de kans om up-to-date te blijven.
WZC Wintershove WZC Wintershove WZC Wintershove