Welkom Visie Kortverblijf RVT Fotoboek Vrijwilligers Contact Vacatures Links Privacy


Doelgroep


Het centrum voor kortverblijf richt zich tot ouderen (65 plussers) die voor een korte periode opvang nodig hebben.
Dit kan om verschillende redenen:
- Revalidatie na een ziekenhuisopname
- De zorg even overnemen in een moeilijke thuissituatie zodat de mantelzorgers even op adem kunnen komen.
- Vakantieperiode van de mantelzorger

Kortverblijf is altijd een verblijf van bepaalde duur.  Een kortverblijf kan maximaal voor 60 dagen na elkaar en maximaal 90 dagen gespreid over 1 kalenderjaar. Dat wil zeggen dat men bij het einde van de gereserveerde periode het kortverblijf altijd verlaat. Het kortverblijf biedt in geen geval voorrang op of een overbrugging naar een definitieve opname

Bij reservatie laat de gebruiker weten wat zijn bestemming is na het vertrek uit het kortverblijf. Het centrum voor kortverblijf is bereid het ontslag te helpen voorbereiden, maar is er geenszins verantwoordelijk voor.

WZC Wintershove WZC Wintershove WZC Wintershove